Erkende cursussen,
Workshops en Lesavonden

Er starten regelmatig cursussen met als doel onze innerlijke kracht te ontwikkelen en het bewustzijnsniveau te verhogen.  Een andere veelgebruikte term is "assertiviteitstraining" met als doel stevig met beide benen op de grond staan, voor jezelf opkomen, grenzen aangeven ect.
De cursussen, workshops en lesavonden vinden in kleine groepen plaats zodat er voor iedere deelnemer ruimte is voor het stellen van vragen en/of oplossen van problemen waar tegenaan gelopen wordt.

Daar we leven in een tijd dat het woord "complementair"steeds meer erkend wordt zijn de cursussen ook vanuit dat oogpunt samengesteld. Complementair betekent dat een aantal verschillende invalshoeken het geheel compleet maken. Er is niet maar één weg te bewandelen, doch vele wegen die ons naar ons doel toe brengen.
De 5 natuurgerichte principes: Energie, Prikkeloverdracht, Drainage, Voeding en Psyche zijn de basis van alle cursussen, workshops en lesavonden.

Van de volgende cursussen ontvangt iedere deelnemer een certificaat.
De certificaten van de cursussen:
BewijstZijn,
Werken met oor,- lichaams,- en chakrakaarsen, zie voor meer info www.center4innerbalance.net
Shambhala Eenheid,
inititiaties in de elementen,
Deze worden erkend door een aantal vakverenigingen en gelden eveneens als "verplichte bijscholing" . Ze geven daarom het recht aan de deelnemer deze zelf te gaan geven als onderdeel van zijn/haar werkzaamheden.

Van alle cursussen ontvangt de deelnemer een factuur.

Ook vinden er regelmatig workshops plaats en geven we lezingen die we altijd vermelden op de evenementenkalender.

Heb je interesse of wil je meer informatie, neem gerust contact op met ons.

 Rede uitgesproken door Nelson Mandela bij zijn beëdiging als president (1994) 

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. 

Het is ons Licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.
We vragen onszelf: "Wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?"

 Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God. 

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken,

opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.
We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. 

We zijn allemaal geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren.
Die is niet alleen maar in sommige van ons, die is in iedereen!

 En als wij ons Licht laten stralen,
geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.

 Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.