Shambhala Eenheid
 

Ian V. Henderson en Marjo van Weenen

Gaandeweg in de “geschiedenis materialen” heb je kunnen zien hoe in een relatief kort tijdsbestek (c.a. 200 jaar)  de mens een evolutiesprong heeft gemaakt. Je kunt zien hoe Master Germain 2 aardse verbindingen heeft gevonden in Dr Usui met Reiki en daarna via John Armitage met de Shamballa.MDH. Wij, als mens, zijn natuurlijk eeuwig dankbaar voor deze twee schitterende energieën. Tevens kunnen we in de twee voorgaande stukken (Reiki en SMDH) zien hoe wij ons als mensheid en collectief hebben ontwikkeld. De verschillen, als je deze onder de loep neemt, zijn ons inziens als volgt:
Reiki is een meer aardse energie en meer gestructureerd wat op zich alleen maar logisch is als je kijkt naar het tijdstip en de plaats waar het ontvangen en voor het eerst uitgedragen werd.

Shamballa zoals John dat uitdraagt is een energie van vrijheid en tevens multi dimensioneel en brengt ons een stapje verder in ons innerlijke herinneren van wie en wat wij daadwerkelijk zijn. Onze dank gaat uit naar deze twee aardse meesters. Voor wat betreft de informatie over Reiki en Shamballa MDH hebben we een aparte map gemaakt die je ontvangt, samen met de materialen van de eerste inwijding. Deze extra map hebben we “geschiedenis” genoemd. Het is niet essentieel dat je deze leest, het is meer bedoeld voor mensen die toch nieuwsgierig zijn naar Reiki en SMDH en geeft toch duidelijk aan hoe wij als mens razendsnel zijn veranderd de laatst eeuw.
 

En nu! Wij moeten bekennen dat, toen Germain naar ons toe kwam met het voorstel de energieën van Shambhala te upgraden, we niet erg happig waren. We hadden het razend druk met onze eigen werkzaamheden en konden nog meer werk eigenlijk niet gebruiken. In eerste instantie hebben we gevraagd of er iemand anders die verantwoordelijkheid op zich kon/wilde nemen. Net zoals met John  gebeurde was Germain heel geduldig met ons en wachtte tot onze weerstand op een lager pitje stond. Dit heeft niet  lang geduurd. Toen we de materialen van Shambhala MDH doornamen, een paar dagen later, viel ons de grote hoeveelheid verouderde  teksten die hierin stonden op. Op zich schrokken we een beetje en het was genoeg om ons te openen naar wat Germain eigenlijk wilde. We konden ook heel duidelijk zien hoe razendsnel de mens is geëvolueerd sinds John de SMDH ontving in 1996. Dat deed ons natuurlijk een pas op de plaats maken. Onze hartjes zijn zeer blij om de bevestiging te zien hoe razend snel het nu gaat met de evolutie van de mensheid. Voor ons allen is dit een bevestiging dat we heel goed op weg zijn, terug naar eenheid

Bovendien, toen hij ons liet zien wat er ons aangereikt werd gedurende de laatste 6 jaar, was het ons heel duidelijk dat ook wij onbewust werden voorbereid om deze taak op ons te nemen. “Shambhala Eenheid” is wederom een evolutiesprong voor de mens. Er zijn genoeg mensen op aarde die de nieuwe eenheidsmaterialen kunnen bevatten, accepteren en integreren. Daarom is het volgens Germain nu tijd om dit de wereld in te brengen en verspreiden. Wat wij toegevoegd hebben aan de prachtige energieën van John zijn nieuwe symbolieken, educatieve films die meer in lijn zijn met deze tijd en wat we met zijn allen tegemoet gaan. Germain heeft gevraagd en duidelijk aangewezen dat wat wij tot nu toe ontvangen hadden diverse doeleinden had. De materialen zijn nu niet alleen een inwijding, ze zijn tevens een opleiding. (Een andere term zou kunnen zijn, een upgrade). In eerste instantie was het ons niet helemaal duidelijk waarom Germain meende dat met een opleiding de energieën beter, makkelijker, sneller en krachtiger verspreid konden worden. Het zal je heel duidelijk zijn als je echt alles doorgenomen hebt, waarom hij hiervoor gekozen heeft.  

Hij legde ons geduldig uit dat in de transitie van ”ego bewustzijn” naar het “bewuste bewustzijn” en daarna naar het “goddelijke bewustzijn” er andere methodieken toegepast mochten worden en wel om de volgende redenen:
Overal om ons heen zien we hoe de mensenmassa ontwaakt en in dit ontwakingsproces is het verplaatsen van de oude denkwijze vaak een te grote sprong. Na jaren de sprong van de menselijke evolutie te hebben geobserveerd heeft hij het volgende aangereikt. De meeste mensen die nog in ego bewustzijn zitten hebben heel graag duidelijk richtlijnen, ze zullen niet meteen de kracht en vertrouwen hebben om de sprong te nemen. Daarom is hij zo lang met ons bezig de voorbereidingen te treffen zodat de inwijdingen tevens een opleiding bevatten. Elk symbool heeft een duidelijk uitleg waarom dit toegevoegd is en het doel ervan. Tevens is elke video strategisch geplaatst opdat men stapsgewijs de inzichten en de trillingen kan verhogen binnen in zichzelf. Germain vind dat dit de snelst mogelijke manier is om het hoogst mogelijk aantal mensen te bereiken met het hoogst mogelijke percentage van slagen.  

Verder is er een belangrijk nieuwe aspect in Shambhala Eenheid. Binnen de nieuwe materialen is ook de Goddelijke vrouwelijke energie toegevoegd. Dit zowel in de inwijdingen als in de toegevoegde video’s, oefeningen symbolieken en meditaties. Bij de inwijdingen wordt niet alleen de goddelijke mannelijke energie oftewel het Christusbewustzijn, maar ook de goddelijke vrouwelijke energie geactiveerd. Dit vind je terug in de nieuwe symbolen om zo deze energieën binnen in jezelf in balans te brengen en eenheid te ervaren en beleven. Eenheid begint per slot van rekening binnen in onszelf om uiteindelijk ook eenheid buiten onszelf te creëren en manifesteren. Stapsgewijs geven we dit mee en brengen we alle energieën binnen in onszelf in balans. Tevens ontdekken we hoe we door de tijdlijnen van de dimensies kunnen reizen. We ontdekken wat zielsplinters zijn en hoe we deze ook kunnen benutten om weer een niveau van eenheid te bereiken.

En nu sta je hier, je hebt de materialen of wilt de materialen ontvangen. Germain laat weten dat Shambhala nog steeds vrijheid vertegenwoordigt, doch laat hij weten dat daadwerkelijke vrijheid anders is dan de meesten van ons denken. Om dat te bereiken zijn er een aantal nodige stappen die ondernomen mogen worden. Al lijken sommige delen in deze materialen het tegenovergestelde van vrijheid aan te reiken, doch dringt hij erop aan dat het uiteindelijke resultaat vrijheid brengt zoals je die tot nu toe nog niet kende op aarde. Je zult zien dat er inzichten aangereikt worden over bijvoorbeeld verantwoordelijkheid die in eerste instantie misschien vreemd over kan komen. Ook hier weer vraagt hij geduld te hebben en aan het einde,  en zeer zeker gezien de resultaten, zie je welk hoog en waardevol profijt we met zijn allen (collectieve bewustzijn) daarvan hebben.   

De 1e graad
Er zijn vijf graden van inwijding in Shambhala Eenheid. Bij de eerste graad ontvang je tevens de geschiedenis opdat je de evolutiesprong van de mens kan begrijpen, dat je jezelf kunt genezen en anderen op een directe manier door je intentie in te zetten. Verder de samensmelting van de elektrische (mannelijke) en magnetische (vrouwelijke) energie binnen in jezelf.

De 2e graad
De tweede graad Shambhala Eenheid staat je toe om op afstand mentale genezingsenergie te sturen naar mensen, situaties en plaatsen. Er worden symbolen aangereikt die dit mogelijk maken. Je spreekt de symbolen uit, je denkt aan je doel en je laat de Shambhala-energie stromen. Extra in deze inwijding is de  evolutionaire sprong door de goddelijke vrouwelijke energie haar gelijkwaardige rol te laten vertolken.  In eerste instantie binnen in onszelf waardoor het resultaat boekt en vervolgens ook buiten onszelf en dat uiteraard wereldwijd. Het wordt nu steeds duidelijker dat het om balans gaat en de energie van de drie-eenheid. Er wordt heel veel informatie behandeld rondom het transformeren van ego naar liefde. 

De 3e graad
De derde graad omvat nog meer nieuwe symbolenen en educatieve films die je helpen een steeds hoger trillende waarheid te bereiken. Weg zijn de tijden waarin verantwoordelijkheid geen plaats had in de inwijdingen. Shambhala Eenheid wijst van beide kanten de verantwoordelijkheden aan. We gaan veel dieper in op ons energiesysteem.

De 4e graad
Je ontving tijdens de 4e inwijding in Shambhala MDH alle 352 symbolen. We hebben mogen ervaren n geconstateerd dat de verouderde symbolen zijn verweven zijn in de nieuwe symbolen. Deze zijn niet alleen krachtiger maar ook een stuk makkelijker om mee te werken. In deze graad ontvang je symbolen die genezing brengen op spiritueel niveau. We gaan dieper in op communicatie, zielsafspraken en zielsplinters.

De 5e graad
De 5e graad is de meester graad in Shambhala Eenheid en bevat nog meer video’s, inzichten en toegevoegde informatie. Deze laten zien waarom Germain gekozen heeft voor deze wijze van inwijden/opleiden. Er vindt een inwijding plaats en tevens is het een dag van hands on werken en zien hoe men een healing voor zichzelf, anderen en eventueel op grotere schaal kan geven. Er wordt aangereikt “hands on” hoe een inwijding te gaan doen. De 5e graad heeft meer te maken met het vertoeven en verblijven in het” bewust bewustzijnsniveau” en de sprong naar het goddelijke bewustzijnsniveau. In deze graad ben je ook gemachtigd om inwijdingen te verzorgen voor de vijf graden in Shambhala Eenheid. Al zou het niet je intentie zijn om Shambhala te instrueren, verbaas jezelf niet als je wel die aandrang hebt om Shambhala te delen en te geven aan anderen als je eenmaal de 5e graad hebt bereikt.

Namaste van Germain en
Ian Victor Henderson en Marjo van Weenen.

Afstemmingen / inwijdingen in Eenheid:
119 euro inclusief BTW per afstemming / inwijding.
Ook ontvang je van ons het bijbehorende lesmateriaal / instructies na aanmelding.
Tevens ontvang je aan het einde een certificaat.

Heb je een groepje of wil je graag deelnemen aan een groepsinwijding, meld je aan, dan word je op ons lijstje vermeld en nemen we contact op als er voldoende deelnemers zijn.
Heb je een groepje bij jouw in de buurt, dan komen we graag naar jullie toe. kosten zijn dan exlusief onze reis en verblijfkosten
 

Een krachtig vervolg op deze cursus is de "eenheid-activatie workshop" of de cursus BewustZijn "ontwikkel de kracht in jezelf" die bij ons te volgen is.
We hebben een website ontwikkelt voor shambhala eenheid:
www.shambhala-oneness.net